Occurrences

Viṣṇupurāṇa

Viṣṇupurāṇa
ViPur, 3, 12, 36.1 akālagarjitādau tu parvasvāśaucakādiṣu /