Occurrences

Lalitavistara
Mahābhārata
Rāmāyaṇa
Bṛhatkathāślokasaṃgraha
Kumārasaṃbhava
Liṅgapurāṇa
Viṣṇupurāṇa
Yājñavalkyasmṛti
Bhāratamañjarī
Garuḍapurāṇa
Kathāsaritsāgara

Lalitavistara
LalVis, 7, 98.5 snigdhapāṇilekhaśca tulyapāṇilekhaśca gambhīrapāṇilekhaśca ajihmapāṇilekhaśca anupūrvapāṇilekhaśca bimboṣṭhaśca noccavacanaśabdaśca mṛdutaruṇatāmrajihvaśca gajagarjitābhistanitameghasvaramadhuramañjughoṣaśca paripūrṇavyañjanaśca mahārāja sarvārthasiddhaḥ kumāraḥ /
Mahābhārata
MBh, 7, 73, 21.1 garjitotkruṣṭasaṃnādāḥ śaṅkhadundubhinisvanāḥ /
Rāmāyaṇa
Rām, Su, 56, 72.1 vṛthāgarjitaniśceṣṭā rākṣasyaḥ piśitāśanāḥ /
Bṛhatkathāślokasaṃgraha
BKŚS, 3, 98.2 vimānagarbhavartitvāt śrūyate garjitākṛtiḥ //
BKŚS, 4, 40.2 tūryagarjitasaṃbhinnas tāraḥ kalakalo 'bhavat //
Kumārasaṃbhava
KumSaṃ, 2, 53.2 garjitānantarāṃ vṛṣṭiṃ saubhāgyena jigāya yā //
Liṅgapurāṇa
LiPur, 1, 21, 8.2 vaidyutāśanimeghānāṃ garjitaprabhave namaḥ //
Viṣṇupurāṇa
ViPur, 3, 12, 36.1 akālagarjitādau tu parvasvāśaucakādiṣu /
Yājñavalkyasmṛti
YāSmṛ, 1, 145.1 saṃdhyāgarjitanirghātabhūkampolkānipātane /
Bhāratamañjarī
BhāMañj, 5, 341.2 samādade mahāmeghagarjitāḍambarāṃ giram //
Garuḍapurāṇa
GarPur, 1, 96, 48.1 sandhyāgarjitanirghātabhūkampolkānipātane /
Kathāsaritsāgara
KSS, 3, 2, 121.1 ākarṇya tanmukharitākhiladigvibhāgam āmandranūtanaghanāghanagarjitaśri /