Occurrences

Kauśikasūtra

Kauśikasūtra
KauśS, 5, 7, 7.0 śāntyudakaśaṣpaśarkaram anyeṣu //
KauśS, 5, 10, 45.0 śāntyudakaśṛtam ādiṣṭānām āśayati //
KauśS, 11, 1, 13.0 śāntyudakodakena keśaśmaśruromanakhāni saṃhārayanti //