Occurrences

Aṣṭāṅgahṛdayasaṃhitā
Suśrutasaṃhitā
Rājanighaṇṭu
Ānandakanda
Āyurvedadīpikā

Aṣṭāṅgahṛdayasaṃhitā
AHS, Kalpasiddhisthāna, 4, 55.2 śatāvarīṃ sahacaraṃ kākanāsāṃ palāṃśakam //
AHS, Kalpasiddhisthāna, 4, 60.1 śatāhvarṣabhakau kṛṣṇāṃ kākanāsāṃ śatāvarīm /
AHS, Utt., 34, 42.2 kṣīre caturguṇe kṛṣṇākākanāsāsitānvitaiḥ //
AHS, Utt., 39, 34.2 punarnavarddhikākolīkākanāsāmṛtādvayam //
Suśrutasaṃhitā
Su, Cik., 37, 20.2 sahācaravarīviśvākākanāsāvidāribhiḥ //
Su, Cik., 37, 23.2 ṛṣabhātiviṣākṛṣṇākākanāsāvacāmaraiḥ //
Rājanighaṇṭu
RājNigh, Guḍ, 106.1 kākanāsā dhvāṅkṣanāsā kākatuṇḍā ca vāyasī /
RājNigh, Guḍ, 108.1 kākanāsā tu madhurā śiśirā pittahāriṇī /
Ānandakanda
ĀK, 2, 10, 36.1 kākatuṇḍī kākanāsā kākasiṃhī ca raktalā /
Āyurvedadīpikā
ĀVDīp zu Ca, Cik., 1, 74.2, 3.0 kākanāsā nāsāphalā kākatuṇḍaka ityanye //