Occurrences

Aṣṭāṅgahṛdayasaṃhitā
Suśrutasaṃhitā

Aṣṭāṅgahṛdayasaṃhitā
AHS, Utt., 34, 42.2 kṣīre caturguṇe kṛṣṇākākanāsāsitānvitaiḥ //
AHS, Utt., 39, 34.2 punarnavarddhikākolīkākanāsāmṛtādvayam //
Suśrutasaṃhitā
Su, Cik., 37, 20.2 sahācaravarīviśvākākanāsāvidāribhiḥ //
Su, Cik., 37, 23.2 ṛṣabhātiviṣākṛṣṇākākanāsāvacāmaraiḥ //