Occurrences

Rājanighaṇṭu
Ānandakanda
Āyurvedadīpikā

Rājanighaṇṭu
RājNigh, Guḍ, 106.1 kākanāsā dhvāṅkṣanāsā kākatuṇḍā ca vāyasī /
RājNigh, Guḍ, 108.1 kākanāsā tu madhurā śiśirā pittahāriṇī /
Ānandakanda
ĀK, 2, 10, 36.1 kākatuṇḍī kākanāsā kākasiṃhī ca raktalā /
Āyurvedadīpikā
ĀVDīp zu Ca, Cik., 1, 74.2, 3.0 kākanāsā nāsāphalā kākatuṇḍaka ityanye //