Occurrences

Rāmāyaṇa
Amarakośa
Bhāratamañjarī

Rāmāyaṇa
Rām, Yu, 86, 15.2 dhanuśca saśaraṃ hastācchirastraṃ cāpyapātayat //
Amarakośa
AKośa, 2, 530.2 śīrṣaṇyaṃ ca śirastre 'tha tanutraṃ varma daṃśanam //
Bhāratamañjarī
BhāMañj, 6, 424.1 śirastraśaranirgharṣajātā vahnikaṇā babhuḥ /
BhāMañj, 7, 565.1 śirastrakaṅkaṭāpātiśastrajvālājaṭā babhuḥ /