Occurrences

Rājanighaṇṭu

Rājanighaṇṭu
RājNigh, Śālm., 87.2 ikṣuraś cekṣukāṇḍaś ca śāradaḥ sitapuṣpakaḥ //
RājNigh, Śālyādivarga, 76.0 śāradas tu harinmudgo dhūsaro 'nyaśca śāradaḥ //
RājNigh, Śālyādivarga, 76.0 śāradas tu harinmudgo dhūsaro 'nyaśca śāradaḥ //
RājNigh, Sattvādivarga, 68.0 iṣastvāśvayujaśca syādāśvinaḥ śāradaśca saḥ //