Occurrences

Atharvaveda (Paippalāda)
Atharvaveda (Śaunaka)
Ṛgveda
Mahābhārata
Amarakośa
Aṣṭāṅgahṛdayasaṃhitā
Matsyapurāṇa
Nighaṇṭuśeṣa
Rasaratnasamuccaya
Rasaratnākara
Rājanighaṇṭu

Atharvaveda (Paippalāda)
AVP, 1, 54, 3.2 indriyāya tvā karmaṇe vīryāya prati gṛhṇāmi śataśāradāya //
AVP, 1, 54, 4.2 abhibhūyāya tvā rāṣṭrabhṛtyāya pary ūhāmi śataśāradāya //
AVP, 1, 62, 2.2 tam ā harāmi nirṛter upasthād aspārṣam enaṃ śataśāradāya //
Atharvaveda (Śaunaka)
AVŚ, 3, 5, 4.2 taṃ priyāsaṃ bahu rocamāno dīrghāyutvāya śataśāradāya //
AVŚ, 3, 11, 2.2 tam ā harāmi nirṛter upasthād aspārśam enaṃ śataśāradāya //
AVŚ, 8, 5, 21.2 dīrghāyutvāya śataśāradāyāyuṣmān jaradaṣṭir yathāsat //
Ṛgveda
ṚV, 10, 161, 2.2 tam ā harāmi nirṛter upasthād aspārṣam enaṃ śataśāradāya //
ṚV, 10, 161, 3.1 sahasrākṣeṇa śataśāradena śatāyuṣā haviṣāhārṣam enam /
Mahābhārata
MBh, 3, 97, 22.2 tasmin vanagate garbho vavṛdhe sapta śāradān //
Amarakośa
AKośa, 2, 72.1 saptaparṇo viśālatvak śārado viṣamacchadaḥ /
Aṣṭāṅgahṛdayasaṃhitā
AHS, Sū., 6, 9.2 varakoddālakojjvālacīnaśāradadardurāḥ //
Matsyapurāṇa
MPur, 43, 28.2 bhāti raśmisahasreṇa śāradeneva bhāskaraḥ //
Nighaṇṭuśeṣa
NighŚeṣa, 1, 80.1 sthūlaparṇo dīpavṛkṣaḥ śārado viṣamacchadaḥ /
Rasaratnasamuccaya
RRS, 6, 53.1 kāmāris tāntrikaḥ śambhur laṅkālampaṭaśāradau /
Rasaratnākara
RRĀ, V.kh., 1, 68.2 kāmalī tāttvikaḥ śambhurloko lampaṭaśāradau //
Rājanighaṇṭu
RājNigh, Śālm., 87.2 ikṣuraś cekṣukāṇḍaś ca śāradaḥ sitapuṣpakaḥ //
RājNigh, Śālyādivarga, 76.0 śāradas tu harinmudgo dhūsaro 'nyaśca śāradaḥ //
RājNigh, Śālyādivarga, 76.0 śāradas tu harinmudgo dhūsaro 'nyaśca śāradaḥ //
RājNigh, Sattvādivarga, 68.0 iṣastvāśvayujaśca syādāśvinaḥ śāradaśca saḥ //