Occurrences

Aṣṭāṅgahṛdayasaṃhitā

Aṣṭāṅgahṛdayasaṃhitā
AHS, Sū., 6, 9.2 varakoddālakojjvālacīnaśāradadardurāḥ //