Occurrences

Rasendracūḍāmaṇi

Rasendracūḍāmaṇi
RCūM, 8, 29.2 drāviṇī kākamācī ca śigrukā kṣīrakañcukī //
RCūM, 10, 59.1 sūryāvarttakavajrakandakadalīkoṣātakīśigrukāḥ /
RCūM, 15, 49.1 sūtaṃ varāgnipaṭuśigrukarājikāñjanaiḥ piṣṭairvilipya paripātanakordhvabhāge /