Occurrences

Carakasaṃhitā
Manusmṛti
Aṣṭāṅgahṛdayasaṃhitā
Kūrmapurāṇa
Aṣṭāṅganighaṇṭu
Rasaratnākara
Rasendracūḍāmaṇi
Rasārṇava
Ānandakanda
Rasakāmadhenu

Carakasaṃhitā
Ca, Sū., 13, 10.2 kusumbhabilvārukamūlakātasīnikocakākṣoḍakarañjaśigrukāḥ //
Ca, Vim., 8, 142.1 pippalīpippalīmūlahastipippalīcavyacitrakaśṛṅgaveramaricājamodārdrakaviḍaṅgakustumburupīlutejovatyelākuṣṭhabhallātakāsthihiṅguniryāsakilimamūlakasarṣapalaśunakarañjaśigrukamadhuśigrukakharapuṣpabhūstṛṇasumukhasurasa kuṭherakārjakagaṇḍīrakālamālakaparṇāsakṣavakaphaṇijjhakakṣāramūtrapittānīti eṣāmevaṃvidhānāṃ cānyeṣāṃ kaṭukavargaparisaṃkhyātānāmauṣadhadravyāṇāṃ chedyāni khaṇḍaśaśchedayitvā bhedyāni cāṇuśo bhedayitvā gomūtreṇa saha sādhayitvopasaṃskṛtya yathāvanmadhutailalavaṇopahitaṃ sukhoṣṇaṃ bastiṃ śleṣmavikāriṇe vidhijño vidhivaddadyāt /
Manusmṛti
ManuS, 6, 14.2 bhūstṛṇaṃ śigrukaṃ caiva śleṣmātakaphalāni ca //
Aṣṭāṅgahṛdayasaṃhitā
AHS, Cikitsitasthāna, 15, 48.1 devadārupalāśārkahastipippaliśigrukaiḥ /
Kūrmapurāṇa
KūPur, 2, 27, 12.2 bhūstṛṇaṃ śigrukaṃ caiva śleṣmātakaphalāni ca //
Aṣṭāṅganighaṇṭu
AṣṭNigh, 1, 95.1 muraṅgī śigruko raktapuṣpo madhuraśigrukaḥ /
Rasaratnākara
RRĀ, Ras.kh., 2, 73.1 tat sarvaṃ triphalākvāthair bhṛṅgaśigrukacitrakaiḥ /
RRĀ, V.kh., 13, 8.1 pārāvatamalaṃ tryūṣam iṃdragopaṃ ca śigrukam /
RRĀ, V.kh., 13, 95.1 guṃjā narakapālaṃ ca ṭaṃkaṇaṃ vanaśigrukam /
Rasendracūḍāmaṇi
RCūM, 8, 29.2 drāviṇī kākamācī ca śigrukā kṣīrakañcukī //
RCūM, 10, 59.1 sūryāvarttakavajrakandakadalīkoṣātakīśigrukāḥ /
RCūM, 15, 49.1 sūtaṃ varāgnipaṭuśigrukarājikāñjanaiḥ piṣṭairvilipya paripātanakordhvabhāge /
Rasārṇava
RArṇ, 5, 22.2 vajrakandodakakaṇā kākamācī ca śigrukaḥ //
RArṇ, 8, 28.1 cūrṇaṃ narakapālasya strīstanyaṃ vanaśigrukam /
RArṇ, 11, 24.2 śigruko yavaciñcā ca bhāvitaṃ tadrasaiḥ kramāt //
Ānandakanda
ĀK, 1, 4, 100.1 punarnavā meghanādo yavaciñcā ca śigrukaḥ /
ĀK, 1, 4, 111.2 nāgavallī ca musalī kuberākṣī ca śigrukaḥ //
ĀK, 1, 4, 136.1 śigrukā meghanādaśca rasaireṣāṃ vibhāvayet /
ĀK, 1, 4, 137.1 tadabhrakaṃ nāgavallyā koberyā śigrukasya vā /
ĀK, 1, 7, 170.2 amlavargo vaṭajaṭā kārpāsamuniśigrukam //
ĀK, 2, 7, 42.2 pārāvatamalaṃ tryūṣamindragopaṃ saśigrukam //
Rasakāmadhenu
RKDh, 1, 5, 3.1 śigruko yavaciñcā ca bhāvitaṃ tadrasaiḥ kramāt /