Occurrences

Mahābhārata

Mahābhārata
MBh, 8, 19, 3.2 sauśrutiś citrasenaś ca mitravarmā ca bhārata //
MBh, 8, 19, 9.1 mitravarmā trisaptatyā sauśrutiś cāpi pañcabhiḥ /
MBh, 8, 19, 18.1 taṃ nihatya śitair bāṇair mitravarmāṇam ākṣipat /