Occurrences

Mahābhārata
Bṛhatkathāślokasaṃgraha
Daśakumāracarita

Mahābhārata
MBh, 8, 19, 3.2 sauśrutiś citrasenaś ca mitravarmā ca bhārata //
MBh, 8, 19, 9.1 mitravarmā trisaptatyā sauśrutiś cāpi pañcabhiḥ /
Bṛhatkathāślokasaṃgraha
BKŚS, 18, 4.1 āsīd ihaiva campāyāṃ mitravarmeti vāṇijaḥ /
BKŚS, 18, 96.2 samāhvāyyāvadat putra mitravarmāham eva te //
BKŚS, 18, 294.2 mitravarmeti yaḥ svastho yaśasādyāpi tiṣṭhati //
BKŚS, 18, 325.2 ātmā sāgaradattaś ca mitravarmā ca me yataḥ //
Daśakumāracarita
DKCar, 2, 8, 185.0 atha karṇe jīrṇamabravam dhūrto mitravarmā duhitari samyakpratipattyā mātaraṃ viśvāsya tanmukhena pratyākṛṣya bālakaṃ jighāṃsati //
DKCar, 2, 8, 240.0 yastvayam āryaketur nāma mitravarmamantrī sa kosalābhijanatvātkumāramātṛpakṣo mantriguṇaiśca yuktaḥ tanmatimavamatyaiva dhvasto mitravarmā sa cellabdhaḥ peśalam iti //