Occurrences

Bṛhatkathāślokasaṃgraha
Daśakumāracarita

Bṛhatkathāślokasaṃgraha
BKŚS, 18, 323.2 kiṃ tvayā tāta pṛṣṭena mitravarmasuto bhavān //
Daśakumāracarita
DKCar, 2, 8, 184.0 pracaṇḍavarmā nāma caṇḍavarmānujo mitravarmaduhitaraṃ mañjuvādinīṃ vilipsur abhyetīti tenotsavottarā purī iti //
DKCar, 2, 8, 240.0 yastvayam āryaketur nāma mitravarmamantrī sa kosalābhijanatvātkumāramātṛpakṣo mantriguṇaiśca yuktaḥ tanmatimavamatyaiva dhvasto mitravarmā sa cellabdhaḥ peśalam iti //