Occurrences

Aṣṭāṅgahṛdayasaṃhitā
Suśrutasaṃhitā
Hitopadeśa
Rasahṛdayatantra
Rasaprakāśasudhākara
Rasaratnasamuccaya
Rasaratnākara
Rasendracintāmaṇi
Rasendracūḍāmaṇi
Rasādhyāyaṭīkā
Rasārṇava
Rājanighaṇṭu
Ānandakanda
Śārṅgadharasaṃhitā
Śārṅgadharasaṃhitādīpikā
Mugdhāvabodhinī
Rasakāmadhenu
Rasaratnasamuccayaṭīkā
Rasasaṃketakalikā
Rasārṇavakalpa
Yogaratnākara

Aṣṭāṅgahṛdayasaṃhitā
AHS, Sū., 26, 27.1 jalaukaḥkṣāradahanakācopalanakhādayaḥ /
AHS, Cikitsitasthāna, 10, 63.2 viḍakācoṣalavaṇasvarjikāyāvaśūkajān //
AHS, Utt., 13, 24.2 timirārmaraktarājīkaṇḍūkācādiśamam icchan //
AHS, Utt., 13, 44.2 ṣaṇmākṣika iti yogastimirārmakledakācakaṇḍūhantā //
AHS, Utt., 13, 83.1 rasakriyeyaṃ sakṣaudrā kācayāpanam añjanam /
Suśrutasaṃhitā
Su, Sū., 46, 453.1 kācasphaṭikapātreṣu śītaleṣu śubheṣu ca /
Su, Utt., 17, 37.2 subhāvitaṃ vā payasā dinatrayaṃ kācāpahaṃ śāstravidaḥ pracakṣate //
Hitopadeśa
Hitop, 0, 43.3 ākare padyarāgānāṃ janma kācamaṇeḥ kutaḥ //
Rasahṛdayatantra
RHT, 14, 7.1 śikhigalatām ekaraso'tidhmātaḥ kācaṭaṃkaṇataḥ /
Rasaprakāśasudhākara
RPSudh, 1, 136.2 kācacūrṇaṃ tato dattvā cāndhamūṣāgataṃ dhamet //
RPSudh, 2, 42.1 kācaṭaṃkaṇayogena dhmāpitaṃ taṃ ca golakam /
RPSudh, 5, 46.1 kācaṭaṃkaṇaguṃjājyasāraghaiḥ śodhayetkhalu /
Rasaratnasamuccaya
RRS, 7, 18.0 kācāyomṛdvarāṭānāṃ kūpikā caṣakāni ca //
RRS, 10, 93.0 kācaṭaṅkaṇaśiprābhiḥ śodhanīyo gaṇo mataḥ //
RRS, 15, 16.1 svāṃgaśītalitaṃ kācaghaṭādākṛṣya taṃ rasam /
RRS, 15, 62.1 vajrakṛṣṇābhrajaṃ sattvaṃ śodhitaṃ kācaṭaṅkaṇam /
Rasaratnākara
RRĀ, Ras.kh., 3, 65.1 kācaṭaṅkaṇasaṃyuktaṃ mūṣāyāṃ cāndhitaṃ pacet /
RRĀ, Ras.kh., 3, 93.1 milito jāyate baddhaḥ pūrvavat kācaṭaṅkaṇaiḥ /
RRĀ, Ras.kh., 3, 107.2 tatkhoṭaṃ dhamanācchodhyaṃ kācaṭaṅkaṇayogataḥ //
RRĀ, V.kh., 13, 5.2 kṣudramīnaṃ yavakṣāraṃ kācapiṇyākasūraṇam //
RRĀ, V.kh., 13, 16.1 abhrasattvaṃ samādāya samāṃśaṃ kācaṭaṃkaṇam /
RRĀ, V.kh., 18, 138.2 tatsarvaṃ jāyate khoṭaṃ sauvīraṃ kācaṭaṃkaṇam //
RRĀ, V.kh., 18, 147.1 kācaṭaṃkaṇasauvīraiḥ śodhayettaṃ dhaman dhaman /
RRĀ, V.kh., 20, 7.0 tadvatsūto bhavedbaddhastacchodhyaṃ kācaṭaṃkaṇaiḥ //
RRĀ, V.kh., 20, 49.1 viśoṣyātha dhametpaścāt kācaṭaṃkaṇayogataḥ /
Rasendracintāmaṇi
RCint, 8, 41.2 baddhaṃ paścāt sārakācaprayogāddhemnā tulyaṃ sūtamāvartayettu //
Rasendracūḍāmaṇi
RCūM, 9, 28.1 kācaṭaṅkaṇaśiprābhiḥ śodhanīyo gaṇo mataḥ /
RCūM, 12, 49.2 niṣprabhaṃ pītakācābhaṃ gomedaṃ na śubhāvaham //
Rasādhyāyaṭīkā
RAdhyṬ zu RAdhy, 161.2, 3.0 tataḥ kācaliptamṛttikākāṃsyaṃ śarāve jīrṇe hemarājiṃ sūtaṃ tathāṣoḍaśabhāgena śuddhagandhakacūrṇaṃ vā kṣiptvopari mukhakācaliptamṛttikākoḍīyakaṃ dattvā karpaṭamṛttikayā liptvā taṃ śarāvaṃ sampuṭaṃ bhūdharayantramadhye muktvā haṭhāgnir jvālanīyaḥ //
RAdhyṬ zu RAdhy, 161.2, 3.0 tataḥ kācaliptamṛttikākāṃsyaṃ śarāve jīrṇe hemarājiṃ sūtaṃ tathāṣoḍaśabhāgena śuddhagandhakacūrṇaṃ vā kṣiptvopari mukhakācaliptamṛttikākoḍīyakaṃ dattvā karpaṭamṛttikayā liptvā taṃ śarāvaṃ sampuṭaṃ bhūdharayantramadhye muktvā haṭhāgnir jvālanīyaḥ //
RAdhyṬ zu RAdhy, 458.2, 8.0 tataḥ kācakumpīmākaṇṭhaṃ saptabhiḥ karpaṭamṛttikābhir āveṣṭya prathamaṃ karṣamātraṃ bhūnāgasatvaṃ tathā śuddhapāradasya ṣaḍ gadyāṇakāṃśca prakṣipya vālukāyantre tāṃ kumpīmāropyādho haṭhāgnir jvālanīyaḥ //
Rasārṇava
RArṇ, 5, 42.0 kācaṭaṅkaṇasauvīraṃ śodhanatritayaṃ priye //
RArṇ, 8, 20.1 sattvamāvartitaṃ vyomni śodhitaṃ kācaṭaṅkaṇaiḥ /
RArṇ, 11, 187.2 strīstanyakācadhūmotthaguñjāyaskāntaṭaṅkaṇaiḥ /
RArṇ, 13, 12.2 dhmātaṃ prakāśamūṣāyāṃ śodhayet kācaṭaṅkaṇaiḥ //
RArṇ, 14, 42.1 dhmātaḥ khoṭo bhavatyāśu śodhitaḥ kācaṭaṅkaṇaiḥ /
RArṇ, 14, 155.1 kācaṭaṅkaṇayogena dhmātaḥ śuddhimavāpnuyāt /
RArṇ, 15, 68.1 dhamet khoṭo bhavecchvetaḥ kācaṭaṅkaṇayogataḥ /
RArṇ, 15, 119.1 taṃ khoṭaṃ śodhayecchvetakācaṭaṅkaṇayogataḥ /
RArṇ, 17, 112.2 kācaṭaṅkaṇavāpena kṣipraṃ nirmalatāṃ vrajet //
Rājanighaṇṭu
RājNigh, Pipp., 3.2 sauvarcalaṃ ca kācāhvaṃ viḍaṃ ca gaḍanāmakam //
RājNigh, Pipp., 95.1 kācādilavaṇaṃ rucyam īṣat kṣāraṃ ca pittalam /
RājNigh, Miśrakādivarga, 49.0 kācasaindhavasāmudraviḍasauvarcalaiḥ samaiḥ //
Ānandakanda
ĀK, 1, 4, 184.1 piṣṭvā tasminpunastadvatkācaṭaṅkaṇayogataḥ /
ĀK, 1, 4, 225.1 tāpyaṭaṅkaṇabhūnāgakāntakācamadhūni ca /
ĀK, 1, 4, 495.1 sa rasaḥ khoṭabaddhaḥ syāt tatkhoṭaṃ kācaṭaṅkaṇaiḥ /
ĀK, 1, 7, 98.1 tatkāntaṃ cūrṇayetsūkṣmaṃ kācasāmudraṭaṅkaṇaiḥ /
ĀK, 1, 7, 103.2 tatsarvaṃ kaṇaśaḥ kṛtvā kācādyairauṣadhaiḥ samaiḥ //
ĀK, 1, 11, 33.2 kācanūpurasaṃyuktā divyābharaṇabhūṣitāḥ //
ĀK, 1, 19, 88.2 udyāne saudhakācādyairmaṇinīkāśarocibhiḥ //
ĀK, 1, 23, 125.1 mardayitvā tryahaṃ kācakūpikāyāṃ vinikṣipet /
ĀK, 1, 23, 593.2 dhmātaṃ prakāśamūṣāyāṃ śodhayetkācaṭaṅkaṇaiḥ //
ĀK, 1, 23, 632.2 dhmātaḥ khoṭo bhavatyāśu śodhitaḥ kācaṭaṅkaṇaiḥ //
ĀK, 1, 23, 733.1 kācaṭaṅkaṇayogena dhmātaḥ śuddhimavāpnuyāt /
ĀK, 1, 24, 60.1 dhamet khoṭo bhavecchvetakācaṭaṅkaṇayogataḥ /
ĀK, 1, 24, 111.2 taṃ khoṭaṃ śodhayetkācaṭaṅkaṇadravayogataḥ //
ĀK, 1, 26, 238.1 kācāyomṛdghaṭīnāṃ ca kūpikā caṣakāṇi ca /
ĀK, 2, 1, 8.2 gorocano'mlavetaśca kācacchagaṇavālukāḥ //
ĀK, 2, 1, 67.1 tadgolaṃ kācakupyantaḥ kṣiptvā tāṃ kācakūpikām /
ĀK, 2, 1, 83.2 gulikāṃ kācakūpyantaḥ kṣiptvā tāṃ kācakūpikām //
ĀK, 2, 1, 341.1 kācākhyaṃ lavaṇaṃ rucyamīṣatkṣāraṃ sapittalam /
ĀK, 2, 7, 38.1 kaṭhinaṃ sūkṣmaravakaṃ kācaṭaṅkaṇavarjitam /
ĀK, 2, 7, 40.1 kṣudramīnaṃ yavakṣāraṃ kācapiṇyākasūraṇam /
ĀK, 2, 7, 49.1 abhrasatvaṃ samādāya samāṃśaṃ kācaṭaṅkaṇam /
Śārṅgadharasaṃhitā
ŚdhSaṃh, 2, 12, 121.2 taccūrṇaṃ saṃpuṭe kṣiptvā kācaliptaśarāvayoḥ //
Śārṅgadharasaṃhitādīpikā
ŚSDīp zu ŚdhSaṃh, 2, 12, 127.1, 3.0 viṣaṃ prasiddhaṃ palamitaṃ ṣoḍaśaśāṇamitaṃ sūtāḥ pāradaḥ śāṇikaṣṭaṅkaikaḥ prathamato'bhyantare kācaliptaṃ kṛtvā tayoḥ sampuṭe cūrṇaṃ melayitvā sāmpradāyikī mudrā tatsandhau kāryā tataścullyāṃ niveśayet //
Mugdhāvabodhinī
MuA zu RHT, 4, 6.2, 5.0 apare pinākanāgabhekāhvayāḥ dhmātāḥ santaḥ kācatāṃ yānti kācākāratvam āpnuvanti na ca sattvanirgama iti //
MuA zu RHT, 4, 8.2, 5.0 kiṃ tattrividham ekaṃ kācaṃ vahnau dhamanātkācākāratāṃ nītaṃ dvitīyaṃ kiṭṭaṃ yaddhamanātkiṭṭasvarūpaṃ prāptaṃ tṛtīyaṃ pattrarajaḥ patrāṇāṃ samāhitaṃ yadrajas tadevaṃ trividham abhakṣyaṃ sadoṣatvāt //
Rasakāmadhenu
RKDh, 1, 1, 83.2 śodhitāṃ kācakalaśīṃ triṣu bhāgeṣu pūrayet //
RKDh, 1, 1, 223.1 mūṣāpidhānayoḥ sandhau kācaṭaṃkaṇakaṃ dadet /
RKDh, 1, 1, 234.2 kācabhāgo bhaved eko dviguṇaṃ mṛtabhāskaram /
RKDh, 1, 1, 256.1 kācaṭaṃkaṇamaṇḍūreṣṭakāsaṃsādhitā bhṛśam /
RKDh, 1, 2, 41.1 tathā cānyad yantraṃ rasendracintāmaṇau hastaikapramāṇamātrabhūgarbhāntarnikhātāṃ prāgvatkācaghaṭīṃ nāticipiṭamukhīṃ nātyucchūnamukhīṃ maṣībhājanaprāyāṃ karparacakrikayā kācacakrikayā vā niruddhavadanavivarāṃ mṛnmayīṃ vā vidhāya karīṣairupari puṭo deya ityanyadyantram /
RKDh, 1, 5, 17.5 sattvamāvartitaṃ vyomnaḥ śodhitaṃ kācaṭaṃkaṇaiḥ /
RKDh, 1, 5, 18.3 abhrasattvaṃ samāvartya samāṃśaṃ kācaṭaṃkaṇam //
Rasaratnasamuccayaṭīkā
RRSṬīkā zu RRS, 9, 12.2, 9.0 atra jalapūrṇapātraṃ bhūmāveva nikhātaṃ kṛtvā tanmukhe sacchidramuttānaṃ śarāvaṃ dattvā tatra chidre nīrāviyoginīṃ mūṣāṃ kācavilepitāṃ dhṛtvā tatra pāradasyādhastādupariṣṭācca gandhakaṃ dattvā pidhāyoparyupalāgninā gandhakaṃ jārayanti kecit //
RRSṬīkā zu RRS, 9, 16.3, 7.1 tadāsye kācanālaṃ syāttacca nālamadhomukham /
RRSṬīkā zu RRS, 10, 46.3, 1.0 atha siddharasānāṃ khoṭabaddhādīnām abhrakādisattvānāṃ ca kācaṭaṅkaṇasauvīrādinā śodhayituṃ sādhanabhūtāṃ koṣṭhīmāha dvādaśāṅguleti //
RRSṬīkā zu RRS, 10, 46.3, 2.0 asyāṃ koṣṭhyāṃ sthāpitamūṣāmadhye siddharasādi prakṣipya saṃtatadhmānāvasare 'ntarāntarā muhuḥ kācacūrṇādi dattvā dhamet //
RRSṬīkā zu RRS, 10, 94.2, 1.0 śodhanīgaṇaṃ tadupayogaṃ cāha kācaṭaṅkaṇasauvīrairiti //
Rasasaṃketakalikā
RSK, 4, 13.1 viṣaṃ rasaṃ kalaikāṃśaṃ kācaliptaśarāvake /
RSK, 4, 84.1 sarandhrodarakācotthe kūpe tatsaṃniyojayet /
Rasārṇavakalpa
RAK, 1, 368.1 kācaṭaṅkanacūrṇena kṛtvāpāmārgakadalīrasena pralepayet /
RAK, 1, 370.0 cūrṇaṃ krameṇa kadalyapāmārgatilamākṣikakṣārāṇi catvāri kācacūrṇaṃ kṛtvā mūṣāyām ardhacūrṇaṃ tu kṛtvā tasyopari kṣipet //
RAK, 1, 372.1 kācacūrṇaṃ punardattvā mudrayenmūṣikāṃ tataḥ /
Yogaratnākara
YRā, Dh., 258.2 saṃmardya gāḍhaṃ sakalaṃ subhāṇḍe tāṃ kajjalīṃ kācakṛte nidadhyāt //