Occurrences

Kūrmapurāṇa

Kūrmapurāṇa
KūPur, 1, 7, 17.2 navamaścaiva kaumāraḥ prākṛtā vaikṛtāstvime //
KūPur, 1, 11, 113.2 ādityavarṇā kaumārī mayūravaravāhinī //
KūPur, 1, 15, 44.2 saṃhrādaścāpi kaumāramāgneyaṃ hrāda eva ca //