Occurrences

Mahābhārata
Rāmāyaṇa
Bhāgavatapurāṇa

Mahābhārata
MBh, 1, 113, 18.1 bhāryāṃ tathā vyuccarataḥ kaumārīṃ brahmacāriṇīm /
Rāmāyaṇa
Rām, Ay, 27, 8.1 svayaṃ tu bhāryāṃ kaumārīṃ ciram adhyuṣitāṃ satīm /
Bhāgavatapurāṇa
BhāgPur, 3, 2, 28.1 kaumārīṃ darśayaṃś ceṣṭāṃ prekṣaṇīyāṃ vrajaukasām /