Occurrences

Buddhacarita
Mahābhārata
Kūrmapurāṇa

Buddhacarita
BCar, 2, 24.1 vayaśca kaumāramatītya samyak samprāpya kāle pratipattikarma /
Mahābhārata
MBh, 1, 188, 22.135 pañcabhiḥ prāpya kaumāraṃ mahābhāgā bhaviṣyasi /
MBh, 3, 80, 64.1 śākavṛttiḥ phalair vāpi kaumāraṃ vindate padam /
MBh, 3, 93, 16.1 tatra vidyāvratasnātaḥ kaumāraṃ vratam āsthitaḥ /
MBh, 14, 52, 26.1 kaumāraṃ brahmacaryaṃ te jānāmi dvijasattama /
Kūrmapurāṇa
KūPur, 1, 15, 44.2 saṃhrādaścāpi kaumāramāgneyaṃ hrāda eva ca //