Occurrences

Aṣṭādhyāyī
Amarakośa
Harivaṃśa
Kūrmapurāṇa
Liṅgapurāṇa
Matsyapurāṇa
Viṣṇupurāṇa
Garuḍapurāṇa

Aṣṭādhyāyī
Aṣṭādhyāyī, 7, 1, 95.0 tṛjvat kroṣṭuḥ //
Amarakośa
AKośa, 2, 224.2 śṛgālavañcakakroṣṭupherupheravajambukāḥ //
Harivaṃśa
HV, 23, 167.1 kroṣṭos tu śṛṇu rājendra vaṃśam uttamapūruṣam /
HV, 23, 168.1 kroṣṭor hi vaṃśaṃ śrutvemaṃ sarvapāpaiḥ pramucyate /
HV, 24, 1.2 gāndhārī caiva mādrī ca kroṣṭor bhārye babhūvatuḥ /
HV, 26, 1.2 kroṣṭor evābhavat putro vṛjinīvān mahāyaśāḥ /
HV, 28, 9.1 gāndhārī caiva mādrī ca kroṣṭor bhārye babhūvatuḥ /
Kūrmapurāṇa
KūPur, 1, 21, 11.2 sahasrajit tathā jyeṣṭhaḥ kroṣṭur nīlo 'jito raghuḥ //
KūPur, 1, 22, 47.2 vaṃśaḥ pāpaharo nṛṇāṃ kroṣṭorapi nibodhata //
KūPur, 1, 23, 1.2 kroṣṭoreko 'bhavat putro vṛjinīvāniti śrutiḥ /
Liṅgapurāṇa
LiPur, 1, 68, 2.2 sahasrajitsuto jyeṣṭhaḥ kroṣṭur nīlo 'jako laghuḥ //
LiPur, 1, 68, 21.1 kroṣṭuś ca śṛṇu rājarṣer vaṃśamuttamapauruṣam /
LiPur, 1, 68, 22.1 kroṣṭoreko 'bhavatputro vṛjinīvānmahāyaśāḥ /
Matsyapurāṇa
MPur, 43, 7.1 sahasrajir atho jyeṣṭhaḥ kroṣṭurnīlo'ntiko laghuḥ /
MPur, 43, 46.1 śūrasenaśca śūraśca dhṛṣṭaḥ kroṣṭustathaiva ca /
MPur, 44, 14.2 kroṣṭoḥ śṛṇuta rājarṣer vaṃśamuttamapauruṣam //
MPur, 44, 15.2 kroṣṭorevābhavatputro vṛjinīvān mahārathaḥ //
Viṣṇupurāṇa
ViPur, 4, 11, 5.1 sahasrajitkroṣṭunalanahuṣasaṃjñāś catvāro yaduputrā babhūvuḥ //
ViPur, 4, 12, 1.2 kroṣṭos tu yaduputrasyātmajo dhvajinīvān //
Garuḍapurāṇa
GarPur, 1, 96, 51.1 śvakroṣṭugardabholūkasāmabāṇārtaniḥsvane /
GarPur, 1, 139, 26.2 kroṣṭorvijajñivānputtra āhis tasya mahātmanaḥ //