Occurrences

Avadānaśataka
Mahābhārata
Kūrmapurāṇa
Liṅgapurāṇa

Avadānaśataka
AvŚat, 8, 2.2 atha rājā prasenajit kauśalyo yena bhagavāṃs tenopasaṃkrāntaḥ /
AvŚat, 8, 2.4 ekānte niṣaṇṇo rājā prasenajit kauśalyo bhagavantam idam avocat bhagavān nāma bhadanta anuttaro dharmarājo vyasanagatānāṃ sattvānāṃ paritrātā anyonyavairiṇāṃ vairapraśamayitā /
AvŚat, 8, 2.9 atha rājā prasenajit kauśalyo bhagavatas tūṣṇībhāvenādhivāsanāṃ viditvā bhagavataḥ pādau śirasā vanditvotthāyāsanāt prakrāntaḥ //
Mahābhārata
MBh, 6, 16, 34.2 bṛhadbalaśca kauśalyaḥ kṛtavarmā ca sātvataḥ //
Kūrmapurāṇa
KūPur, 1, 51, 22.1 hiraṇyanābhaḥ kauśalyo lokākṣiḥ kuthumistathā /
Liṅgapurāṇa
LiPur, 1, 7, 47.2 hiraṇyanābhaḥ kauśalyo logākṣiḥ kuthumis tathā //
LiPur, 1, 24, 93.1 hiraṇyanābhaḥ kauśalyo lokākṣī kuthumis tathā /