Occurrences

Mahābhārata
Bhāratamañjarī

Mahābhārata
MBh, 3, 72, 8.2 śrutaḥ svayaṃvaro rājñā kausalyena yaśasvinā /
MBh, 12, 68, 7.1 iti pṛṣṭo mahārājñā kausalyenāmitaujasā /
MBh, 12, 105, 11.1 kausalyenaivam uktastu rājaputreṇa dhīmatā /
Bhāratamañjarī
BhāMañj, 13, 301.1 rājñā sumanasā pūrvaṃ kausalyena bṛhaspatiḥ /