Occurrences

Mahābhārata
Bhāratamañjarī

Mahābhārata
MBh, 8, 1, 29.1 saṃjayo 'haṃ kṣitipate kaccid āste sukhaṃ bhavān /
MBh, 14, 8, 31.2 mahātmane kṣitipate tat suvarṇam avāpsyasi /
Bhāratamañjarī
BhāMañj, 1, 335.1 sakhyāḥ patiḥ kṣitipate mama tvaṃ dharmataḥ patiḥ /