Occurrences

Atharvaveda (Paippalāda)
Atharvaveda (Śaunaka)
Kauśikasūtra

Atharvaveda (Paippalāda)
AVP, 1, 11, 5.1 sapatnakṣayaṇo vṛṣābhirāṣṭro viṣāsahiḥ /
Atharvaveda (Śaunaka)
AVŚ, 1, 29, 4.1 abhīvarto abhibhavaḥ sapatnakṣayaṇo maṇiḥ /
AVŚ, 1, 29, 6.1 sapatnakṣayaṇo vṛṣābhirāṣṭro viṣāsahiḥ /
AVŚ, 10, 3, 1.1 ayaṃ me varaṇo maṇiḥ sapatnakṣayaṇo vṛṣā /
Kauśikasūtra
KauśS, 1, 6, 10.0 sruvo 'si ghṛtād aniśitaḥ sapatnakṣayaṇo divi ṣīda antarikṣe sīda pṛthivyāṃ sīdottaro 'haṃ bhūyāsam adhare matsapatnāḥ iti sruvaṃ prāgdaṇḍaṃ nidadhāti //