Occurrences

Taittirīyasaṃhitā
Vārāhaśrautasūtra

Taittirīyasaṃhitā
TS, 1, 6, 10, 43.0 vāg asy aindrī sapatnakṣayaṇī vācā mendriyeṇāviśeti āha //
Vārāhaśrautasūtra
VārŚS, 1, 1, 2, 30.1 vāg asy aindrī sapatnakṣayaṇī vācā mendriyeṇāviśeti sraucam //