Occurrences

Kauśikasūtra

Kauśikasūtra
KauśS, 2, 7, 14.0 tasminn araṇye sapatnakṣayaṇīr ādadhāty aśvatthabadhakatājadbhaṅgāhvakhadiraśarāṇām //
KauśS, 6, 2, 1.0 bhrātṛvyakṣayaṇam ity araṇye sapatnakṣayaṇīr ādadhāti //