Occurrences

Mahābhārata
Rāmāyaṇa
Bhāratamañjarī
Kathāsaritsāgara

Mahābhārata
MBh, 7, 72, 20.1 kṣībā ivānye conmattā raṅgeṣviva ca cāraṇāḥ /
Rāmāyaṇa
Rām, Su, 1, 23.1 kṛtakaṇṭhaguṇāḥ kṣībā raktamālyānulepanāḥ /
Bhāratamañjarī
BhāMañj, 9, 16.1 amaryāde raṇe tasminkṣībā iva mahārathāḥ /
Kathāsaritsāgara
KSS, 2, 5, 19.2 tacca hastipakāḥ kṣībāstadvākyaṃ naiva śuśruvuḥ //