Occurrences

Kālikāpurāṇa

Kālikāpurāṇa
KālPur, 54, 44.1 caṇḍikāmatha kūṣmāṇḍīṃ tathā kātyāyanīṃ śubhām /
KālPur, 56, 6.1 skandamātā takārasya paśya kātyāyanī svayam /
KālPur, 56, 11.1 kātyāyanī devatā sarvakāmārthasādhane viniyogaḥ /
KālPur, 56, 17.2 kātyāyanī māṃ vāyavye pātu lokeśvarī sadā //