Occurrences

Bṛhadāraṇyakopaniṣad
Amarakośa
Kūrmapurāṇa
Liṅgapurāṇa
Aṣṭāṅganighaṇṭu
Kālikāpurāṇa

Bṛhadāraṇyakopaniṣad
BĀU, 4, 5, 1.1 atha ha yājñavalkyasya dve bhārye babhūvatur maitreyī ca kātyāyanī ca /
BĀU, 4, 5, 1.3 strīprajñaiva tarhi kātyāyanī /
Amarakośa
AKośa, 1, 44.2 umā kātyāyanī gaurī kālī haimavatīśvarī //
AKośa, 2, 281.2 kātyāyanyardhavṛddhā yā kāṣāyavasanādhavā //
Kūrmapurāṇa
KūPur, 1, 11, 155.2 durgā kātyāyanī caṇḍī carcikā śāntavigrahā //
Liṅgapurāṇa
LiPur, 1, 70, 337.1 gautamī kauśikī cāryā caṇḍī kātyāyanī satī /
Aṣṭāṅganighaṇṭu
AṣṭNigh, 1, 396.2 umā kātyāyanī gaurī kālī haimavatīśvarī //
Kālikāpurāṇa
KālPur, 56, 6.1 skandamātā takārasya paśya kātyāyanī svayam /
KālPur, 56, 11.1 kātyāyanī devatā sarvakāmārthasādhane viniyogaḥ /
KālPur, 56, 17.2 kātyāyanī māṃ vāyavye pātu lokeśvarī sadā //