Occurrences

Matsyapurāṇa
Yogasūtrabhāṣya

Matsyapurāṇa
MPur, 160, 31.1 bahvāyuḥ subhagaḥ śrīmānkāntimāñchubhadarśanaḥ /
Yogasūtrabhāṣya
YSBhā zu YS, 3, 46.1, 1.1 darśanīyaḥ kāntimān atiśayabalo vajrasaṃhananaśceti //