Occurrences

Comm. on the Kāvyālaṃkāravṛtti
Daśakumāracarita
Kumārasaṃbhava
Kāvyālaṃkāravṛtti
Viṣṇupurāṇa

Comm. on the Kāvyālaṃkāravṛtti
Comm. on the Kāvyālaṃkāravṛtti zu Kāvyālaṃkāravṛtti, 1, Dvitīya adhyāyaḥ, 12, 1.0 ojaśca kāntiśca yasyāṃ staḥ seyamojaḥkāntimatī gauḍīyā nāma rītiḥ //
Daśakumāracarita
DKCar, 2, 4, 44.0 bandhumatī vinayavatī kāntimatī cābhinnā //
Kumārasaṃbhava
KumSaṃ, 5, 71.2 kalā ca sā kāntimatī kalāvatas tvam asya lokasya ca netrakaumudī //
Kāvyālaṃkāravṛtti
Viṣṇupurāṇa
ViPur, 1, 9, 98.1 tataḥ sphuratkāntimatī vikāsikamale sthitā /