Occurrences

Gobhilagṛhyasūtra
Khādiragṛhyasūtra

Gobhilagṛhyasūtra
GobhGS, 4, 1, 6.0 tasminn evāgnau śrapayaty odanacaruṃ ca māṃsacaruṃ ca pṛthaṅ mekṣaṇābhyāṃ pradakṣiṇam udāyuvan //
GobhGS, 4, 2, 14.0 tasminn evāgnau śrapayaty odanacaruṃ ca māṃsacaruṃ ca pṛthaṅ mekṣaṇābhyāṃ prasavyam udāyuvan //
Khādiragṛhyasūtra
KhādGS, 3, 4, 18.0 pṛthaṅmekṣaṇābhyāmavadānāni sthālīpākaṃ ca śrapayitvā //