Occurrences

Rāmāyaṇa

Rāmāyaṇa
Rām, Yu, 46, 28.1 tāṃ kāpuruṣadustārāṃ yuddhabhūmimayīṃ nadīm /
Rām, Yu, 53, 6.1 yuddhe kāpuruṣair nityaṃ bhavadbhiḥ priyavādibhiḥ /
Rām, Yu, 93, 6.2 paśyato yuddhalubdho 'haṃ kṛtaḥ kāpuruṣastvayā //
Rām, Utt, 60, 19.2 sa hato mandabuddhitvād yathā kāpuruṣastathā //