Occurrences

Nibandhasaṃgraha

Nibandhasaṃgraha
NiSaṃ zu Su, Sū., 14, 16.1, 10.0 piṇḍo garbhaṃ viṣṭivarjyāni tasyāpacārastu api mandāgner viṣṭivarjyāni tasyāpacārastu ghanaḥ tarpayatīti muhūrtāḥ dauhṛdamevāpamānitam vayaḥpariṇāmācchukraprādurbhāvo māsenaiva //