Occurrences

Mahābhārata
Rāmāyaṇa
Bṛhatkathāślokasaṃgraha
Liṅgapurāṇa
Matsyapurāṇa
Nāṭyaśāstra
Gokarṇapurāṇasāraḥ
Skandapurāṇa (Revākhaṇḍa)

Mahābhārata
MBh, 1, 141, 22.16 muhūrtenābhavat kūrmapṛṣṭhavacchlakṣṇam avyayam //
MBh, 1, 181, 20.10 punar āyān muhūrtena gṛhītvā saśaraṃ dhanuḥ /
MBh, 3, 170, 49.3 nyahanaṃ dānavān sarvān muhūrtenaiva bhārata //
MBh, 4, 34, 7.2 anenaiva muhūrtena punaḥ pratyānaye paśūn //
MBh, 5, 6, 17.1 sa bhavān puṣyayogena muhūrtena jayena ca /
MBh, 7, 18, 8.1 adṛśyaṃ ca muhūrtena cakruste bharatarṣabha /
MBh, 7, 150, 51.2 so 'dṛśyata muhūrtena śvāvicchalalito yathā //
MBh, 8, 11, 16.1 prakāśau ca muhūrtena tatraivāstām ariṃdamau /
MBh, 8, 44, 48.2 taṃ tu bhīmo muhūrtena vyaśvasūtarathadhvajam /
Rāmāyaṇa
Rām, Bā, 54, 7.2 bhasmīkṛtā muhūrtena viśvāmitrasutās tadā //
Rām, Ay, 57, 1.1 pratibuddho muhūrtena śokopahatacetanaḥ /
Rām, Ay, 85, 38.1 tatas tatra muhūrtena nadyaḥ pāyasakardamāḥ /
Rām, Ay, 85, 40.1 tenaiva ca muhūrtena divyābharaṇabhūṣitāḥ /
Rām, Ār, 32, 10.1 ardhādhikamuhūrtena kharaś ca sahadūṣaṇaḥ /
Rām, Ki, 12, 4.1 praviṣṭas tu muhūrtena rasāṃ bhittvā mahājavaḥ /
Rām, Ki, 36, 34.1 te tu tena muhūrtena yūthapāḥ śīghrakāriṇaḥ /
Rām, Su, 1, 129.2 hanūmāṃśca muhūrtena vyaticakrāma sāgaram //
Rām, Yu, 3, 32.2 muhūrtena tu yuktena prasthānam abhirocaya //
Rām, Yu, 11, 1.2 ājagāma muhūrtena yatra rāmaḥ salakṣmaṇaḥ //
Rām, Yu, 31, 63.1 so 'tipatya muhūrtena śrīmān rāvaṇamandiram /
Rām, Yu, 45, 20.1 sā babhūva muhūrtena tigmanānāvidhāyudhaiḥ /
Rām, Yu, 45, 38.2 sā nanāśa muhūrtena same ca skhalitā hayāḥ //
Rām, Yu, 57, 50.2 muhūrtenāvṛtā bhūmir abhavacchoṇitāplutā //
Rām, Yu, 62, 22.1 sā babhūva muhūrtena haribhir dīpitā purī /
Rām, Yu, 76, 7.1 upalabhya muhūrtena saṃjñāṃ pratyāgatendriyaḥ /
Rām, Utt, 14, 3.2 atikramya muhūrtena kailāsaṃ girim āviśat //
Rām, Utt, 14, 20.1 prāptasaṃjño muhūrtena viśramya ca niśācaraḥ /
Rām, Utt, 21, 25.2 labdhasaṃjño muhūrtena kruddhastasthau yathāntakaḥ //
Rām, Utt, 23, 15.2 taṃ vijitya muhūrtena jaghne daityāṃścatuḥśatam //
Rām, Utt, 31, 35.2 rākṣasendrair muhūrtena kṛtaḥ puṣpamayo giriḥ //
Rām, Utt, 66, 6.2 ājagāma muhūrtena samīpaṃ rāghavasya vai //
Bṛhatkathāślokasaṃgraha
BKŚS, 5, 258.1 viśvilo 'pi muhūrtena vārāṇasyāḥ parāgataḥ /
BKŚS, 18, 570.1 yāś ca tās tuṣṭatuṣṭena muhūrtenāhṛtāḥ śilāḥ /
BKŚS, 19, 156.2 dṛṣṭamārgā muhūrtena yāmas taṃ guhyakācalam //
Liṅgapurāṇa
LiPur, 1, 54, 11.1 triṃśāṃśakaṃ tu medinyāṃ muhūrtenaiva gacchati /
LiPur, 2, 1, 39.2 brahmalokaṃ gatāḥ śīghraṃ muhūrtenaiva te surāḥ //
Matsyapurāṇa
MPur, 124, 41.1 triṃśadbhāgaṃ ca medinyā muhūrtena sa gacchati /
MPur, 138, 22.2 kṛto muhūrtena samudradeśaḥ saraktatoyaḥ samudīrṇatoyaḥ //
MPur, 166, 9.1 lokamāyā bhagavatā muhūrtena vināśitā /
Nāṭyaśāstra
NāṭŚ, 2, 36.1 muhūrtenānukūlena tithyā sukaraṇena ca /
NāṭŚ, 2, 47.1 muhūrtenānukūlena tithyā sukaraṇena ca /
Gokarṇapurāṇasāraḥ
GokPurS, 2, 10.2 labdhasaṃjño muhūrtena rāvaṇaḥ krodhavihvalaḥ /
Skandapurāṇa (Revākhaṇḍa)
SkPur (Rkh), Revākhaṇḍa, 33, 23.1 āśvasya ca muhūrtena unmatta iva saṃstadā /
SkPur (Rkh), Revākhaṇḍa, 209, 14.1 provāca taṃ muhūrtena brāhmaṇo vismayānvitaḥ /