Occurrences

Kāṭhakasaṃhitā
Aṣṭādhyāyī
Rāmāyaṇa
Rasaratnākara
Sātvatatantra

Kāṭhakasaṃhitā
KS, 11, 8, 19.0 naiṣa jīvo na mṛto ya āmayāvī //
Aṣṭādhyāyī
Aṣṭādhyāyī, 6, 2, 116.0 naño jaramaramitramṛtāḥ //
Rāmāyaṇa
Rām, Ār, 56, 8.1 saputrarājyāṃ siddhārthāṃ mṛtaputrā tapasvinī /
Rasaratnākara
RRĀ, Ras.kh., 2, 5.1 sūtapādaṃ mṛtaṃ svarṇaṃ sarvaṃ mardyaṃ dināvadhi /
RRĀ, Ras.kh., 2, 7.2 citrakārdrakasindhūtthamṛtatīkṣṇasuvarcalam //
RRĀ, Ras.kh., 2, 9.2 mṛtasūtād dvādaśāṃśaṃ mṛtaṃ vajraṃ prakalpayet //
RRĀ, Ras.kh., 2, 10.1 dvābhyāṃ tulyaṃ mṛtaṃ kāntaṃ kāntatulyaṃ mṛtābhrakam /
RRĀ, Ras.kh., 2, 18.1 suvarṇaṃ pāradaṃ kāntaṃ mṛtaṃ sarvaṃ samaṃ bhavet /
RRĀ, Ras.kh., 2, 43.1 mṛtaṃ sūtaṃ śuddhagandhaṃ triphalāṃ gugguluṃ samam /
RRĀ, Ras.kh., 2, 53.2 pāradābhraṃ mṛtaṃ tulyaṃ dvābhyāṃ tulyaṃ tu gandhakam //
Sātvatatantra
SātT, Ṣaṣṭhaḥ paṭalaḥ, 148.2 sāṃdīpanimṛtāpatyadātā kālayamārcitaḥ //
SātT, Ṣaṣṭhaḥ paṭalaḥ, 180.1 tātātmajñānasaṃdātā devakīmṛtaputradaḥ /
SātT, Ṣaṣṭhaḥ paṭalaḥ, 181.1 pārthadarpapraśamano mṛtaviprasutapradaḥ /