Occurrences

Suśrutasaṃhitā
Dhanvantarinighaṇṭu
Nighaṇṭuśeṣa
Rājanighaṇṭu
Ānandakanda

Suśrutasaṃhitā
Su, Cik., 2, 91.1 naipālī jālinī caiva madayantī mṛgādanī /
Su, Cik., 9, 58.1 kuṭajaś ca prapunnāḍasaptaparṇau mṛgādanī /
Su, Ka., 5, 69.2 bhārgī paṭolaṃ kiṇihī sapāṭhā mṛgādanī karkaṭikā puraśca //
Su, Utt., 28, 7.2 mṛgādanyāśca mūlāni grathitānyeva dhārayet //
Dhanvantarinighaṇṭu
DhanvNigh, 1, 241.1 aindrīndravāruṇīndrāhvāthendravārur mṛgādanī /
DhanvNigh, 1, 245.1 śvetapuṣpī mṛgākṣī ca mṛgairvārur mṛgādanī /
Nighaṇṭuśeṣa
NighŚeṣa, 1, 186.1 mṛgādanī mṛgairvārur mṛgākṣī bhujagasphaṭā /
Rājanighaṇṭu
RājNigh, Guḍ, 69.1 aindrīndravāruṇy aruṇā mṛgādanī gavādanī kṣudrasahendracirbhiṭā /
RājNigh, Śat., 97.1 mahābalā jyeṣṭhabalā kaṭaṃbharā keśāruhā kesarikā mṛgādanī /
RājNigh, Mūl., 178.1 mṛgākṣī śatapuṣpā ca mṛgervārur mṛgādanī /
RājNigh, Ekārthādivarga, Caturarthāḥ, 3.1 abhayā cirbhiṭā vandhyā karkoṭī ca mṛgādanī /
Ānandakanda
ĀK, 2, 10, 27.2 aindrīndravāruṇyaruṇā mṛgādinī gavādanī kṣudrasahendracidbhaṭā /