Occurrences

Suśrutasaṃhitā

Suśrutasaṃhitā
Su, Cik., 2, 91.1 naipālī jālinī caiva madayantī mṛgādanī /
Su, Cik., 9, 58.1 kuṭajaś ca prapunnāḍasaptaparṇau mṛgādanī /
Su, Ka., 5, 69.2 bhārgī paṭolaṃ kiṇihī sapāṭhā mṛgādanī karkaṭikā puraśca //
Su, Utt., 28, 7.2 mṛgādanyāśca mūlāni grathitānyeva dhārayet //