Occurrences

Hitopadeśa

Hitopadeśa
Hitop, 2, 1.5 vardhamāno mahān sneho mṛgendravṛṣayor vane /
Hitop, 2, 19.5 vikramārjitarājyasya svayam eva mṛgendratā //
Hitop, 2, 123.5 tataḥ sarvaiḥ paśubhir militvā sa siṃho vijñaptaḥ mṛgendra kimartham ekadā bahupaśughātaḥ kriyate /