Occurrences

Nibandhasaṃgraha

Nibandhasaṃgraha
NiSaṃ zu Su, Utt., 1, 8.1, 14.0 punasta majjajānāha megha ceti doṣatrayāt sattvarajastamobhiḥ śalyatantropadeśakāmitād pramāṇopapannārthāḥ //