Occurrences

Maitrāyaṇīsaṃhitā
Carakasaṃhitā
Mahābhārata
Manusmṛti
Bṛhatkathāślokasaṃgraha
Kātyāyanasmṛti
Bhāratamañjarī
Kṛṣṇāmṛtamahārṇava

Maitrāyaṇīsaṃhitā
MS, 2, 1, 9, 6.0 anukām asmai viśam avivādinīṃ karoti //
MS, 2, 5, 8, 23.0 anukām asmai viśam avivādinīṃ karoti //
Carakasaṃhitā
Ca, Sū., 30, 80.2 svalpādhārājñamukharān marṣayenna vivādinaḥ //
Mahābhārata
MBh, 3, 183, 18.2 vivādināvanuprāptau tāvubhau pratyavedayat //
MBh, 12, 188, 4.2 asaṅgīnyavivādīni manaḥśāntikarāṇi ca //
Manusmṛti
ManuS, 8, 69.1 anubhāvī tu yaḥ kaścit kuryāt sākṣyaṃ vivādinām /
ManuS, 8, 254.2 praṣṭavyāḥ sīmaliṅgāni tayoś caiva vivādinoḥ //
Bṛhatkathāślokasaṃgraha
BKŚS, 16, 5.2 vivādidhvanighaṇṭānām apaśyaṃ maṇḍalaṃ gavām //
BKŚS, 19, 70.1 anena mama dhūpena gandhamālyavivādinā /
Kātyāyanasmṛti
KātySmṛ, 1, 27.2 svayaṃ kāryāṇi kurvīta narāṇām avivādinām //
KātySmṛ, 1, 78.1 adharmāya yadā rājā niyuñjīta vivādinām /
KātySmṛ, 1, 275.1 pramāṇasya hi ye doṣā vaktavyās te vivādinā /
KātySmṛ, 1, 475.1 evaṃ dharmāsanasthena samenaiva vivādinā /
Bhāratamañjarī
BhāMañj, 13, 809.1 atrāntare tamabhyetya kāmakrodhau vivādinau /
Kṛṣṇāmṛtamahārṇava
KAM, 1, 138.1 bahvāgamavirodheṣu brāhmaṇeṣu vivādiṣu /