Occurrences

Bhāratamañjarī

Bhāratamañjarī
BhāMañj, 13, 809.1 atrāntare tamabhyetya kāmakrodhau vivādinau /