Occurrences

Arthaśāstra

Arthaśāstra
ArthaŚ, 1, 8, 3.1 neti viśālākṣaḥ //
ArthaŚ, 1, 15, 17.1 naikasya mantrasiddhir asti iti viśālākṣaḥ //
ArthaŚ, 1, 17, 7.1 nṛśaṃsam aduṣṭavadhaḥ kṣatrabījavināśaśca iti viśālākṣaḥ //