Occurrences

Arthaśāstra
Mahābhārata
Daśakumāracarita
Kūrmapurāṇa
Liṅgapurāṇa
Matsyapurāṇa
Bhāratamañjarī
Garuḍapurāṇa

Arthaśāstra
ArthaŚ, 1, 8, 3.1 neti viśālākṣaḥ //
ArthaŚ, 1, 15, 17.1 naikasya mantrasiddhir asti iti viśālākṣaḥ //
ArthaŚ, 1, 17, 7.1 nṛśaṃsam aduṣṭavadhaḥ kṣatrabījavināśaśca iti viśālākṣaḥ //
Mahābhārata
MBh, 1, 61, 83.24 aparājitaḥ paṇḍitako viśālākṣo durādharaḥ /
MBh, 1, 108, 10.1 aparājitaḥ paṇḍitako viśālākṣo durāvaraḥ /
MBh, 4, 31, 15.1 śatānīkaḥ śataṃ hatvā viśālākṣaścatuḥśatam /
MBh, 5, 99, 9.2 analaścānilaścaiva viśālākṣo 'tha kuṇḍalī //
MBh, 6, 61, 44.1 padmagarbha viśālākṣa jaya lokeśvareśvara /
MBh, 6, 61, 60.2 padmanābha viśālākṣa kṛṣṇa duḥsvapnanāśana //
MBh, 6, 61, 62.2 tasmād bhava viśālākṣa yaduvaṃśavivardhanaḥ //
MBh, 6, 84, 14.2 aparājitaḥ paṇḍitako viśālākṣaḥ sudurjayaḥ //
MBh, 6, 84, 17.2 navatyā kuṇḍadhārastu viśālākṣaśca saptabhiḥ //
MBh, 6, 84, 25.1 viśālākṣaśiraśchittvā pātayāmāsa bhūtale /
MBh, 12, 58, 2.1 viśālākṣaśca bhagavān kāvyaścaiva mahātapāḥ /
MBh, 12, 59, 86.2 bahurūpo viśālākṣaḥ śivaḥ sthāṇur umāpatiḥ //
MBh, 12, 122, 30.2 mahātmānaṃ mahādevaṃ viśālākṣaṃ sanātanam //
Daśakumāracarita
DKCar, 2, 8, 79.0 ye 'pi mantrakarkaśāstantrakartāraḥ śukrāṅgirasaviśālākṣabāhudantiputraparāśaraprabhṛtayas taiḥ kimariṣaḍvargo jitaḥ kṛtaṃ vā taiḥ śāstrānuṣṭhānam //
Kūrmapurāṇa
KūPur, 2, 5, 13.1 pinākinaṃ viśālākṣaṃ bheṣajaṃ bhavarogiṇām /
Liṅgapurāṇa
LiPur, 1, 65, 61.1 sahasrākṣo viśālākṣaḥ somo nakṣatrasādhakaḥ /
LiPur, 1, 98, 38.2 viśālākṣo mṛgavyādhaḥ sureśaḥ sūryatāpanaḥ //
Matsyapurāṇa
MPur, 163, 79.2 viśālākṣaśca durdharṣaḥ sarpāṇāmālayaḥ purī //
Bhāratamañjarī
BhāMañj, 6, 369.1 bahvāśinaṃ kuṇḍadhāraṃ viśālākṣaṃ sudurjayam /
Garuḍapurāṇa
GarPur, 1, 15, 147.2 viśvarūpo viśālākṣo daityasūdana eva ca //