Occurrences

Mahābhārata
Daśakumāracarita

Mahābhārata
MBh, 6, 84, 25.1 viśālākṣaśiraśchittvā pātayāmāsa bhūtale /
Daśakumāracarita
DKCar, 2, 8, 79.0 ye 'pi mantrakarkaśāstantrakartāraḥ śukrāṅgirasaviśālākṣabāhudantiputraparāśaraprabhṛtayas taiḥ kimariṣaḍvargo jitaḥ kṛtaṃ vā taiḥ śāstrānuṣṭhānam //