Occurrences

Matsyapurāṇa

Matsyapurāṇa
MPur, 5, 16.1 saṃkalpā ca muhūrtā ca sādhyā viśvā ca bhāminī /
MPur, 5, 17.1 viśve devāstu viśvāyāḥ sādhyā sādhyānajījanat /
MPur, 6, 2.2 kadrūrviśvā munis tadvat tāsāṃ putrān nibodhata //
MPur, 6, 46.2 viśvā tu yakṣarakṣāṃsi janayāmāsa koṭiśaḥ //
MPur, 13, 28.2 ekāmbhake kīrtimatī viśvāṃ viśveśvare viduḥ //
MPur, 146, 18.1 aditirditirdanurviśvā hyariṣṭā surasā tathā /
MPur, 171, 48.2 viśve devāśca viśvāyāṃ dharmājjātā iti śrutiḥ //