Occurrences

Suśrutasaṃhitā

Suśrutasaṃhitā
Su, Cik., 37, 20.2 sahācaravarīviśvākākanāsāvidāribhiḥ //