Occurrences

Agnipurāṇa
Amarakośa
Harivaṃśa
Kūrmapurāṇa
Liṅgapurāṇa
Matsyapurāṇa
Suśrutasaṃhitā
Viṣṇupurāṇa
Dhanvantarinighaṇṭu
Garuḍapurāṇa
Madanapālanighaṇṭu
Rasamañjarī
Rājanighaṇṭu
Bhāvaprakāśa
Haribhaktivilāsa
Skandapurāṇa (Revākhaṇḍa)

Agnipurāṇa
AgniPur, 18, 32.1 viśvedevāstu viśvāyāḥ sādhyān sādhyā vyajāyata /
Amarakośa
AKośa, 2, 148.1 viśvā viṣā prativiṣātiviṣopaviṣāruṇā /
Harivaṃśa
HV, 3, 26.2 saṃkalpā ca muhūrtā ca sādhyā viśvā ca bhārata /
HV, 3, 27.1 viśvedevās tu viśvāyāḥ sādhyā sādhyān vyajāyata /
Kūrmapurāṇa
KūPur, 1, 15, 7.2 saṃkalpā ca muhūrtā ca sādhyā viśvā ca bhāminī //
KūPur, 1, 15, 8.2 viśvāyā viśvadevāstu sādhyā sādhyānajījanat //
Liṅgapurāṇa
LiPur, 1, 63, 15.1 saṃkalpā ca muhūrtā ca sādhyā viśvā ca bhāminī /
LiPur, 1, 63, 16.1 viśvedevāstu viśvāyāḥ sādhyā sādhyānajījanat /
Matsyapurāṇa
MPur, 5, 16.1 saṃkalpā ca muhūrtā ca sādhyā viśvā ca bhāminī /
MPur, 5, 17.1 viśve devāstu viśvāyāḥ sādhyā sādhyānajījanat /
MPur, 6, 2.2 kadrūrviśvā munis tadvat tāsāṃ putrān nibodhata //
MPur, 6, 46.2 viśvā tu yakṣarakṣāṃsi janayāmāsa koṭiśaḥ //
MPur, 13, 28.2 ekāmbhake kīrtimatī viśvāṃ viśveśvare viduḥ //
MPur, 146, 18.1 aditirditirdanurviśvā hyariṣṭā surasā tathā /
MPur, 171, 48.2 viśve devāśca viśvāyāṃ dharmājjātā iti śrutiḥ //
Suśrutasaṃhitā
Su, Cik., 37, 20.2 sahācaravarīviśvākākanāsāvidāribhiḥ //
Viṣṇupurāṇa
ViPur, 1, 15, 105.2 saṃkalpā ca muhūrtā ca sādhyā viśvā ca tā daśa /
ViPur, 1, 15, 106.1 viśvedevās tu viśvāyāḥ sādhyā sādhyān vyajāyata /
Dhanvantarinighaṇṭu
DhanvNigh, 1, 9.1 ativiṣā śuklakandā jñeyā viśvā ca bhaṅgurā /
Garuḍapurāṇa
GarPur, 1, 6, 25.1 saṃkalpā ca muhūrtā ca sādhyā viśvā ca tā daśa /
GarPur, 1, 6, 27.1 viśvedevāstu viśvāyāḥ sādhyā sādhyānvyajāyata /
Madanapālanighaṇṭu
MPālNigh, 2, 9.2 viśvopakulyā vaidehī śauṇḍī syāt tīkṣṇataṇḍulā //
MPālNigh, 2, 38.1 hapuṣā vapuṣā viśvā vigandhā viśvagandhikā /
Rasamañjarī
RMañj, 6, 252.0 sūto dvau valgujā trīṇi kaṇā viśvā trikaṃ trikam //
Rājanighaṇṭu
RājNigh, Pipp., 133.1 ativiṣā śvetakandā viśvā śṛṅgī ca bhaṅgurā /
RājNigh, Śat., 118.1 viśvākhyā vaiṣṇavī kārṣṇī vāsudevī varīyasī /
RājNigh, Ekārthādivarga, Dvyarthāḥ, 29.1 masūro'pyatha viśvāyāṃ śuṇṭhī prativiṣā tathā /
Bhāvaprakāśa
BhPr, 6, 2, 45.1 śuṇṭhī viśvā ca viśvaṃ ca nāgaraṃ viśvabheṣajam /
BhPr, 6, 2, 63.1 viśvopakulyā maricaṃ trayaṃ trikaṭu kathyate /
BhPr, 6, 2, 215.1 viṣā tv ativiṣā viśvā śṛṅgī prativiṣāruṇā /
Haribhaktivilāsa
HBhVil, 2, 61.3 suṣumṇā bhogadā viśvā bodhinī dhāriṇī kṣamā //
HBhVil, 5, 108.1 viśvā ca vinadā caiva sunandā ca smṛtis tathā /
Skandapurāṇa (Revākhaṇḍa)
SkPur (Rkh), Revākhaṇḍa, 198, 67.1 ekāmrake kīrtimatī viśvāṃ viśveśvare viduḥ /