Occurrences

Suśrutasaṃhitā
Rājanighaṇṭu
Bhāvaprakāśa

Suśrutasaṃhitā
Su, Cik., 37, 20.2 sahācaravarīviśvākākanāsāvidāribhiḥ //
Rājanighaṇṭu
RājNigh, Śat., 118.1 viśvākhyā vaiṣṇavī kārṣṇī vāsudevī varīyasī /
Bhāvaprakāśa
BhPr, 6, 2, 63.1 viśvopakulyā maricaṃ trayaṃ trikaṭu kathyate /