Occurrences

Kūrmapurāṇa
Liṅgapurāṇa
Aṣṭāṅganighaṇṭu
Rājanighaṇṭu
Skandapurāṇa (Revākhaṇḍa)

Kūrmapurāṇa
KūPur, 1, 11, 96.1 viśvarūpā mahāgarbhā viśveśecchānuvartinī /
Liṅgapurāṇa
LiPur, 1, 23, 25.2 viśvarūpā tathā ceyaṃ sāvitrī samudāhṛtā //
Aṣṭāṅganighaṇṭu
AṣṭNigh, 1, 279.2 viśvarūpā rūpyagaṇḍā rūpyo haritatumbilī //
Rājanighaṇṭu
RājNigh, Pipp., 133.2 virūpā śyāmakandā ca viśvarūpā mahauṣadhī //
Skandapurāṇa (Revākhaṇḍa)
SkPur (Rkh), Revākhaṇḍa, 19, 15.2 kimahaṃ vismṛtā tubhyaṃ viśvarūpā maheśvarī /